Productes

  • Sistema de transport de productes mitjançant una cinta, vis sense fi, aerolliscador o neumàtic.
  • Equips de pesatge electrònics amb diversos tipus d’alimentació segons les característiques del material a pesar.
  • Diferents tipus d’ensacadores per sacs de paper o plàstic, tant de vàlvula, boca oberta o bobina de film.
  • Ompliment de Big-bags.
  • Paletitzadors.
  • Sistemes semiautomàtics per càrrega de vagons de tren o camions mitjançant cintes telescòpiques o articulades.
  • Solucions pallet-less ideals per produir palets autoportants sense fusta a sota.
  • Robots de paletitzat.
  • Enfundadores de film estirable o termoretràctil per estabilitzar i protegir el palet durant el transport i l’emmagatzematge.
  • Marcs de retracció per palets, amb funda termoretràctil.
  • Elements intermedis de les línies, per neteja i alineació del sac, cintes de control de pes, marcadors de sacs, sistemes de rebuig de sacs fora del pes, control estadístic, control de producció, destructors de sacs amb recuperació del producte i evacuació del sac buit.
  • Altres elements afins a aquests sistemes.

Ensacadores

Enfundadores

Paletizadors

Dosificadors

Ensacadores

Enfundadores

Paletizadors

Dosificadors