Serveis

En els seus 40 anys d’experiència al sector de la automatització, Metral ha pogut comprovar la importància que li dona el client a la qualitat del servei com un complement al subministrament d’instal·lacions.

 Els serveis que Metral dóna amb assiduïtat als seus clients són els següents: 

Servei d'enginyeria

Assistència per l’estudi de les necessitats del client; avantprojecte preliminar amb les solucions tècniques més adients per assolir els objectius. Els estudis es realitzen en CAD 2D o 3D.

Atenció al client per l'avaluació de R.O.I.

Formulació de l’oferta econòmica amb disponibilitat per avaluar el R.O.I. (return on investment) en col·laboració amb el client. Això pot passar si s'ha de triar entre diferents solucions tècniques, cadascuna amb diferent impacte i rendibilitat econòmica.

Control de qualitat dels consumibles

Servei d’anàlisi de qualitat dels materials (sacs, film, palet, etc.) utilitzats pel client. Aquest servei es fa utilitzant proves de laboratori i experimentals; Metral s’ofereix a realitzar avaluacions formals i responsables sobre la qualitat dels materials analitzats.

Actualització d'instal·lacions existents

Metral construeix instal·lacions que compleixen els més alts estàndards en matèria de seguretat i impacte ambiental. Metral també ofereix al client la intervenció en instal·lacions existents per tal d’adaptar-les a les normes de seguretat específiques pels diferents països.

Servei post-venda y suport tècnic

Ràpida assistència tècnica (en 48 hores laborables o abans) si el client es troba amb condicions de funcionament deficients de les instal·lacions.

Servei de recanvis eficient

Peces de recanvi garantides i disponibles immediatament per tots els productes desenvolupats des del principi per Metral.

Servei de renovació i adaptació

Servei de renovació o adaptació per actualitzar o millorar les instal·lacions existents encara que es trobin en condicions precàries degut a un desgast considerable.

Servei de formació

Servei personalitzat de formació i capacitació del personal del client segons la seva capacitat i necessitats específiques. La formació podrà fer-se a les instal·lacions del client o a les de Metral.

Servei de tele-asistència

Servei d’assistència en línia per fer un anàlisi ràpid i immediat de l’estat de les màquines subministrades al client i ajuda’l a resoldre d’immediat el problema o en cas d'absoluta necessitat, organitzant la inspecció in situ per un tècnic especialitzat que sàpiga com i on intervenir.