Paletitzadors

Paletitzador M4000S

El paletitzador M4000S és una màquina d’alta producció destinada a les aplicacions més exigents pel que fa a rendiment i qualitat de presentació del palet.

Pot paletitzar sacs de 50, 40, 35, i 25 Kg o d’altres segons la demanda específica de cada aplicació.

El disseny característic representa una innovació en el camp del paletitzat de sacs.

El sistema de distribució incorporat permet treballar amb velocitats lineals baixes, prevenint les deformacions als sacs i amb un alt rendiment final.

La concepció de la màquina, sempre en la línia marcada per Metral, es caracteritza per una gran resistència i senzillesa.

Els canvis de format són ràpids i senzills. La màquina pot incorporar el sistema de regulació automàtica, de manera que tots els elements que l’integren es posicionen amb la senzilla selecció del programa des del terminal operador.

Paletitzador M2400S

El paletitzador M2400S és una màquina estàndard, utilitzada per moltes aplicacions, garantint les necessitats de producció des de 1.500 a 3.000 sacs/hora, segons el format del palet i les característiques del sac.

La seva construcció modular afavoreix moltes combinacions per satisfer les necessitats de producció i espai disponible a cada aplicació.

Un estudi personalitzat en col·laboració amb el client, és el mètode habitual per obtenir la millor solució tècnica.

Paletitzador MP1200S

El paletitzador MP1200S està especialment dissenyat per l’ús de sacs de plàstic o materials de manipulació complicada.

A diferència d’altres models, pot realitzar el procés mitjançant una única comporta.

Totes les nostres màquines disposen d’un sistema de premsat de la capa amb un dispositiu de limitació de pressió. Aquest sistema garanteix un acabat perfecte, tant en la seva estètica com en la seva estabilitat.

El programa de fabricació es complementa amb diversos equips auxiliars per la preparació del sac, marcatge, encolat, premsat capa a capa, etc., a més d’altres equips perifèrics com la premsa hidràulica de palets, enfundat, retracció, funda extensible (stretch hood), enfardat i línies senceres de formació de paquets plastificats sense palet de fusta (palet-less).

Robot

Els més de 30 anys d’experiència al sector de les càrregues paletitzades i la utilització de les noves tecnologies, ens permeten aportar una solució global i eficaç als processos de paletitzat de caixes, sacs, pots, plaques, taulers, ampolles,…

Les cèdules de paletitzat amb robot contribueixen a facilitar la implantació en espais molt reduïts i un nivell d’automatització a mida de les necessitats.

La flexibilitat que donen aquest tipus d’instal·lacions permet treballar amb diversos formats i estacions de paletitzat simultàniament (fins a 6 palets alhora). Els canvis de format i configuració del mosaic prèviament configurats es fan de manera ràpida i senzilla des del terminal operador.

Palet-less

La línia de paletitzat sense palet (palet-less) forma el palet embolicat en fundes de plàstic retràctil, amb una disposició de sacs a la part inferior que permet la introducció de les ungles del carretó i realitzar la manipulació com si fos un palet normal.

En no ser necessari el palet, ens estalviem la logística associada al palet de fusta. A més, va embolicat en plàstic retràctil, de manera que el grau de protecció és molt més elevat que en qualsevol altre procediment. Tot això permet emmagatzemar els palets a la intempèrie i millora la conservació del producte.

En el cas del ciment, l’envelliment s’endarrereix un mínim de dos mesos si ho comparem amb altres tipus de paletitzat.

El cost total del plàstic més l’energia necessària per la retracció és menys de la meitat del cost del palet de fusta.