Enfundadores

Enfundadora d'Alta Producció

El sistema d’enfundat amb film extensible per la protecció i la subjecció de la càrrega sobre el palet és un procediment innovador, desenvolupat per Metral des de l’any 1993.

Entre els seus avantatges destaca l’eliminació de la retracció per calor amb el consegüent estalvi d’energia i de seguretat.

L’enfundadora de film extensible Metral, és el resultat d’un procés d’evolució tècnica de la màquina, perfeccionant els mecanismes fins a aconseguir un nivell de qualitat òptim.

La robustesa de la màquina s’ha projectat per sostenir dures condicions de treball amb el mínim manteniment.

A més, el desenvolupament del plàstic utilitzat accepta gruixos menors amb el consegüent estalvi econòmic.

Enfundadora M60000VS

L’enfundadora model M6000VS és una màquina molt versàtil, que s’ha projectat per cobrir un ampli ventall de producció.

El concepte de màquina és idèntic al de l’alta producció, sense el dispositiu de preparació de la funda prèvia.

La seva concepció és molt robusta i per la seva fabricació es fan servir components d’alta qualitat.

El seu òptim funcionament, no requereix l’especial atenció de l’operari.

Quan la bobina de plàstic s’acaba, la màquina s’atura automàticament i avisa a l’operari mitjançant senyals lluminoses o acústiques.

Poden utilitzar-se diferents gruixos de film, segons la tensió final i el grau de protecció que desitgem.

L’acabat és llis i estanc a la pluja per les 5 cares que protegim.

La màquina es pot implementar amb diferents mides de palet de manera automàtica.

Així mateix, podem protegir la part inferior de la càrrega mitjançant l’aplicació d’una làmina de film pla sobre el palet buit, abans de la paletització, per protegir totes les cares.

Enfundadora termo-retràctil

Les línies per l’enfundat i retracció, formen part del programa tradicional de Metral.

Oferim models d’aire calent o flama directa amb produccions de fins a 200 palets hora.

També disposem de models integrats que ocupen menys espai.

El gruix del film és de 60 a 220 micres.

Per exemple, el consum és de 200 gr. per un palet d’1m3 per un marc de retracció a gas propà amb una funda de 120 micres.

Els marcs de retracció funcionen amb gas propà o gas natural.

Incorporen controls pel funcionament, pressòstats, blocs de vàlvules homologades, etc.. També incorporen tots els elements de seguretat que exigeix la legislació vigent.

Existeixen diverses versions amb cremadors fixes o de geometria variable per adaptar-se a diferents mides de palets, amb canvi automàtic de format.

Els sistemes d’enfundat-retracció s’apliquen en diversos sectors industrials on s’exigeix una gran rigidesa per la sustentació de les càrregues i als països on és difícil proveir d’un altre tipus de film.

El funcionament versàtil de les màquines Metral, permet la seva utilització en la protecció de càrregues de diferents formes, amb aplicacions particulars antiadherència quan el producte que s’ha d’enfundar pot enganxar-se al plàstic calent.

La seva senzilla manipulació fa de les màquines de Metral la millor opció per a la seva indústria.